31 มีนาคม วันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า รัชการที่ 3

วันที่ 31 มีนาคม คือ วันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชการที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อทำนุบำรุงแก่ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อให้คนไทยได้น้อมรำลึกและสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ร.3 ประวัติโดยย่อมีดังนี้  สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ ร.3 เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ เจ้าจอมมารดาเรียม (ได้มีการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัยในเวลาต่อมา) ได้พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี และทรงสวรรคต เมื่อวันที่ 2 เมษายน…