แผ่นดินไหว สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวคือภัยอะไร 

Earthquake หรือ แผ่นดินไหว คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทางธรณี พื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หรือมีการปลดปล่อยพลังงานอย่างฉับพลัน เพื่อปรับความสมดุลเปลือกโลกให้มีความคงที่ ด้วยการระบายความร้อนหรือความเครียดที่สะสมออกมา 

แผ่นดินไหว สาเหตุเกิดจากอะไร 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวมีสาเหตุหลัก ๆ 2 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 

 1. เกิดจากธรรมชาติ : เนื่องจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่มีการขยายตัว คดโค้งโก่งตัวฉับพลัน หรือรอยเลื่อนมีการเคลื่อนไหวจนขาดออกจากกันจนเสียรูปทรง แล้วปล่อยพลังงานในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว 

 1. มนุษย์ : การกระทำและกิจกรรมของมนุษย์ จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามมา ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน การระเบิด การทำเหมืองแร่ เป็นต้น 

ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวจะมีแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน 

 1. Foreshock หรือ แผ่นดินไหวนำ คือ แผ่นดินไหวขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวหลัก อาจเกิดถี่ ๆ ติดกันหลายครั้ง หรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ได้ 

 1. Mainshock หรือ แผ่นดินไหวหลัก คือ แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงสุดในช่วงนั้น 

 1. Aftershock หรือ แผ่นดินไหวตาม คือ แผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวหลัก อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง เหมือนแผ่นดินไหวนำ 

ผลกระทบแผ่นดินไหว 

ผลกระทบจากแผ่นดินไหวมีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เกิดสึนามิ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินทรุด ดินยุบ ตึกอาคารถล่ม แก๊สรั่ว ไฟไหม้ ท่อระบายน้ำท่อประปาแตก ถนนขาด เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด โรคระบาด การสื่อสารขัดข้อง สูญเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย สุขภาพกายป่วย สุขภาพจิตแย่ และถ้าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง ทั้งเมืองอาจถูกทำลายลงในพริบตา 

วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 

 1. ตั้งสติ พยายามควบคุมสติเพื่อทบทวนวิธีการเอาตัวรอดในขั้นตอนต่อไปได้ อย่าตกใจจนมากเกินไป จะทำให้คิดหาช่องทางเอาตัวรอดไม่ได้ 

 1. อย่าวิ่งไป-มา หรือวิ่งเข้า-ออกอาคาร เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้ 

 1. ออกห่างจากประตู หน้าต่าง ระเบียง และหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก 

 1. หากอยู่ในอาคารสูง รีบออกนอกอาคารให้เร็วและออกไปให้ห่างจากอาคารที่สุด เพื่อป้องกันอาคารถล่มใส่หรือสิ่งของหล่นทับ 

 1. ห้ามใช้ลิฟท์ในทุกกรณี หากอยู่ในลิฟท์ขณะเกิดแผ่นดินไหว ให้รีบออกจากลิฟท์ทันที

 1. อยู่ให้ห่างจากเสาไฟ สะพาน ท่อ และสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ  

 1. อย่าจุดไฟ หรือเทียน ไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วจากแรงสั่นสะเทือน จะทำให้เกิดประกายไฟได้

 1. กรณีอยู่ในรถหรือขับรถ ให้ออกจากตัวรถแล้วมานั่งก้มต่ำหรือนอนหมอบข้าง ๆ รถ จนกว่าการสั่นสะเทือนสงบนิ่ง 

 1. ระวังการเกิด Aftershock แม้เหตุการณ์สงบแล้ว แผ่นดินหยุดไหวแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังที่อาจเกิด อาฟเตอร์ช็อคตามมาได้ จึงไม่ควรรีบเข้าใกล้อาคาร สถานที่สุ่มเสี่ยง รวมไปถึงการเข้าไปสำรวจสิ่งของในบ้านและอาคาร จนกวาจะได้รับการประกาศยืนยัน 

 1. ระวัง สึนามิ สำหรับใครที่อยู่บริเวณชายหาด หรือพักอาศัยอยู่ในรัศมีใกล้ชายหาด ให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งและขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้เร็วที่สุด